web analytics

Vergemål

Dommen | Byråkrater som serielovbrytere

Det skal koste noe å bryte loven. Hvorfor gjelder ikke det for staten selv? spør Harald Stanghelle i en kommentar i Aftenposten til riksrevisorens rapport vedrørende praksisen departementer og statlige virksomheter utøver når det gjelder lovpålagt innsyn og ryddig arkivering. Massiv systemsvikt og hyppige lovbrudd, er rapportens konklusjon.

Dyrud-saken

Dyrud-saken | Dommen | E-post eller anke?

Dyrud-saken Utredet over 25 sider begynner dommen med en kort sammenfatning av sakens bakgrunn. I sammenfatningen gjengis den første henvendelsen jeg gjorde til Fylkesmannen morgenen etter at jeg hadde hatt første kontakt med vergen og var blitt informert om mors omstendigheter og vergemålsoppnevnelsen. Henvendelsen var i realiteten en klage. Retten kaller henvendelsen «en e-post». Fire …

Dyrud-saken | Dommen | E-post eller anke? Les mer »

Dommen | Innledningen

Dommen falt den 12. februar 2019. Ved første gjennomlesning ble jeg både overrasket og skuffet. For oss var rettssaken et nederlag. Domsavsigelsen bærer vitne om det som et ufravikelig faktum. Jeg skumleste den flere ganger etter å ha mottatt dommen, hver gang stykkevis. Jeg klarte ikke opprettholde konsentrasjonen til en hel gjennomlesning. Å lese rettens …

Dommen | Innledningen Les mer »

Alderdom

Jeg slo på tråden, slik jeg pleier. “Å, er det deg?” sier den blide stemmen i andre enden. “Tenkte meg det – det er bare du som kommer fram på denne telefonen. Ingen andre gjør det. Kommer fram på denne telefonen, mener jeg. Den virker ikke.” Ingen besøk. Telefonen som aldri ringer. Ingen brev. Bare …

Alderdom Les mer »

vergemål i havari - vergesaken i gausdal

Vergemål i havari

Vergemål i havari. I fleng. Den nye vergemålsordningen har havarert. Det er nå seks år siden vergemålsreformen ble iverksatt. I løpet av disse årene har vi vært ufrivillige vitner til en serie skandalehistorier: Verger som underslår vergehavers midler, verger som lurer vergehavere med tydelig kognitiv svikt til å undertegne viktige dokumenter og overfører eiendom, verger …

Vergemål i havari Les mer »

Fremfor alt, gjør ikke skade

Martin Austad (se linken nederst i dette innlegget) har skrevet et godt innlegg i Facebook-gruppen Aksjon for AAP endringer.  I innlegget berører Austad noe essensielt vi for tiden er vitne til skje i landets politiske landskap, spesielt vedrørende velferds-Norge. Jeg har behov for å kommentere Austads innlegg. Mange som så NRK Debatten i går, vil …

Fremfor alt, gjør ikke skade Les mer »