web analytics

Vergemål

dyrud-saken åpent brev til vergen

Dyrud-saken | Åpent brev til vergen

Dyrud-saken | Iherdig fremstiller deg selv som omtenksom, moralsk og rettferdig. I det skjulte tilrøver du deg det som tilhører andre og aldri ment å være ditt.

God jul! Merry Christmas!

Dagboken | God jul! Merry Christmas!

Tusen takk til alle dere som har støttet meg og mor i den usedvanlig krevende kampen vi har stått i for å rydde opp i de tragisk skjebnesvangre og nedverdigende konsekvensene mors vergemål har medført. – Med ønsker om alt godt til hver og en!

dyrud-saken en nasjonal trussel - den lille mann

Dyrud-saken | En nasjonal sikkerhetstrussel?

Dyrud-saken | Den lille mann en trussel mot vår nasjonale sikkerhet? Aktiviteten på bloggen har økt betydelig de siste dagene. Jeg noterer meg at i dag har også Nasjonal sikkerhetsmyndighet besøkt nettstedet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er et norsk direktorat administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet. “Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for …

Dyrud-saken | En nasjonal sikkerhetstrussel? Les mer »

dyrud-saken | vergesvindelsaken i gausdal | vergemål til besvær

Dyrud-saken | Vergemål til besvær

Dyrud-saken | Det er ingen rester av tvil igjen: Vergen er en svindler. Jeg reiste rett hjem og skrev en mistillitserklæring til vergen og en e-post til Fylkemannen der jeg informerer om hva jeg har oppdaget og ber om et møte. Jeg forstår nå at jeg befinner meg i helvetes forgård.

nav-skandalen-grov-forvaltningsproblem

NAV-skandalen er grov forvaltningssvikt

NAV-skandalen avdekker et alvorlig forvaltningsproblem. Risikoen er stor for at fokus ensidig rettes mot og henges på Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen og gjeldende lovverk. Det kan lett bli en avledning som tåkelegger og pulveriserer ansvar. En slik avledning vil kun føre til at de som bærer det reelle ansvaret unnslipper å faktisk måtte …

NAV-skandalen er grov forvaltningssvikt Les mer »