web analytics

Politikk og samfunn

Dyrud-saken | Nasjonal sikkerhetstrussel?

Dyrud-saken | Nasjonal sikkerhetstrussel?

Dyrud-saken | Siden det aller meste har blitt fratatt meg og den lille familien min, er sannheten det eneste jeg har igjen. Sannheten og fakta burde være det ledende og gjeldende prinsipp, ikke minst for myndighetene våre. Spesielt viktig burde sannhet, fakta og rettferdighetens prinsipper være for rikets øverste myndighet for lov, rett og orden, Justis- og beredskapsdepartementet.

dyrud-saken | vergesvindelsaken i gausdal | vergemål til besvær

Dyrud-saken | Vergemål til besvær

Dyrud-saken | Det er ingen rester av tvil igjen: Vergen er en svindler. Jeg reiste rett hjem og skrev en mistillitserklæring til vergen og en e-post til Fylkemannen der jeg informerer om hva jeg har oppdaget og ber om et møte. Jeg forstår nå at jeg befinner meg i helvetes forgård.

Dagboken | Minstepensjonist, tvangssalg og snart lasaron

I: Jeg er minstepensjonist. Nå trues hjemmet mitt med tvangssalg. Bit for bit, måned for måned, år for år, har jeg opplevd et alminnelig livsgrunnlag bli fratatt meg. Fjernet, systematisk, stykke for stykke. Uten håp om en fremtid sitter jeg midt i livet og kjenner meg resignert, maktesløs, rådvill og vettskremt. Etter som tiden har …

Dagboken | Minstepensjonist, tvangssalg og snart lasaron Les mer »

den norske velferdsstaten under avvikling

Den norske velferdsstaten avvikles

Den sittende regjering vil ikke ha en velferdsstat. Helse- og velferdsordninger representerer to av de største pengeslukene i nasjonalbudsjettet. Den politiske filosofien og regjeringens grunngiving er at ingens lidelse, fattigdom eller annen utenforskap er, eller skal være statens ansvar. Derfor er velferdsstaten under systematisk avvikling.

stekt graut med egg

Matbloggen | Stekt graut

I: Morfar kom til verden i Solør. Han ble født i en liten husmannsstue i enden av en kjerrevei som mange år senere fikk navnet Vellingroveien. Den lille røde stua med hvitmalte karmer lå i Grinder i Grue amt, på østsiden av hovedveien og staselige Glomma – disse to livsårene som i sakte dans glider …

Matbloggen | Stekt graut Les mer »