web analytics
Dagboken - Dagboksnotater

Dagboken

Dagboken ble til utav eget behov. Dagboksnotatene består av alminnelige betraktninger omkring de ualminnelige omstendighetene jeg opplever for tiden – refleksjoner fra indre og ytre liv, notater om dagens dont.

Innholdet egner seg ikke som lesing for de som mener tanker, følelser og detaljer av privat og personlig karakter ikke hører til i det offentlige rom. Synes du føleri er ubekvemt og det som verre er, kan det være tilrådelig å styre unna.

Interesserte får tilgang til innholdet ved å klikke på denne linken:

Dagboksnotater