web analytics
Dyrud-saken | Nasjonal sikkerhetstrussel?

Dyrud-saken | Nasjonal sikkerhetstrussel?

Dyrud-saken | Den lille mann en trussel mot vår nasjonale sikkerhet?

Aktiviteten på bloggen har økt betydelig de siste dagene. Jeg noterer meg at i dag har også Nasjonal sikkerhetsmyndighet besøkt nettstedet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er et norsk direktorat administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet,” står det å lese på Regjeringens side. På NSMs egen side opplyses det: “Nasjonal sikkerhetsmyndighet tilbyr en rekke veiledninger, håndbøker og andre former for rådgivning knyttet til blant annet Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)”. 

Du verden så skummelt det kan late til å være å fortelle om ens liv og hverdag i Norge anno 2020.

Jeg håper myndighetenes visitt er formell og rutinemessig. Jeg velger å ha min tillit til at det er slik, noe annet ville ikke være til å bære. Noen sikkerhetstrussel mot nasjonens sikkerhet kan en da umulig representere fordi om en forteller sannheten, forteller om hva en har opplevd, det som faktisk har hendt, i livet som norsk samfunnsborger? Hvordan det oppleves å være den lille mann?

Naturligvis vet jeg det kan oppfattes som en trussel for mange, derfor forbundet med fare, når sannheten fortelles. Sannheten kan være dypt ubehagelig, ubekvem, ikke sjelden grell. Slik burde det naturligvis ikke være. Alle disse adjektivene passer forøvrig til å beskrive vår sak, Dyrud-saken.

Men siden det aller meste har blitt fratatt meg og den lille familien min, er sannheten det eneste jeg har igjen. Sannheten og fakta burde være det ledende og gjeldende prinsipp, ikke minst for myndighetene våre. Spesielt viktig burde sannhet, fakta og rettferdighetens prinsipper være for rikets øverste myndighet for lov, rett og orden, Justis- og beredskapsdepartementet.

Med alle meldinger fra styringshold om “å snu alle stener”, “få alle fakta på bordet”, “ta med oss og lære av”, og den stadige poengteringen av hvor viktig der er at vi ivaretar tilliten til hverandre og myndighetene våre, burde styresmaktene være lydhøre og takknemlig for ethvert bidrag som kan føre til at man oppnår dette edle målet. Det burde være en selvfølgelighet i et åpent, moderne og livskraftig demokrati.

Tillit bygges og styrkes først og fremst ved at vi opptrer realt og med integritet, at vi i all vår atferd viser det er samstemthet mellom ord og handling. Slik, og bare slik, gjør vi oss tilliten verdig.


Nasjonal sikkerhetsmyndighets hjemmeside
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (Wikipedia)


Relaterte innlegg:
Dyrud-saken | Vergemål til besvær
Dyrud-saken | Vil du bidra?

Se også:
Vergesvindel og fiktiv fakturering | 1 | Bildene
Vergesvindel og fiktiv fakturering | 2 | Bildene
Vergesvindel og fiktiv fakturering | 3 | Bildene


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *