den norske velferdsstaten under avvikling

Den norske velferdsstaten avvikles

Den sittende regjering vil ikke ha en velferdsstat. Helse- og velferdsordninger representerer to av de største pengeslukene i nasjonalbudsjettet. Den politiske filosofien og regjeringens grunngiving er at ingens lidelse, fattigdom eller annen utenforskap er, eller skal være statens ansvar. Derfor er velferdsstaten under systematisk avvikling.