web analytics
Ingen rettssikkerhet for taperne

Ingen rettssikkerhet for taperne

Ingen rettssikkerhet for de som faller utenfor

Det finnes ingen rettssikkerhet for de svakerestilte og samfunnets tapere, hevder professor Petter Gottschalk ved BI i dette intervjuet fra oktober 2019 (TV2 Nyheter | BI-professor Petter Gottschalk om NAV-skandalen).

Rettssikkerheten er høy for eliten – hvitsnippforbryterne – som slipper unna med millionbedrag, mens svakerestilte må sone i fengsel for mislighold av 90.000 kroner. Som vi har sett i NAV-skandalen kan de svakerestilte bli stilt til rette selv der de er uten skyld. De kan avkreves tilbakebetaling av penger de ikke skylder og må betale med penger de ikke har. Betaler man ikke, kan vedkommende måtte sone med fengselsstraff.

Klassejus i praksis

I likhet med de mange vergemåls- og barnevernsskandalene som har fremkommet i senere tid, eksemplifiserer også NAV-skandalen klassejus i praksis, en forskjellsbehandling av mennesker som altfor lett og ofte fører til justismord. I et tidligere innlegg her i bloggen oppsummerer jeg problemet slik:

“Det viktigste NAV-skandalen bidrar til er å avdekke total svikt – en systemisk kollaps – innen norsk offentlig forvaltning og embetsverket. Alle ledd har sviktet, helt opp til departementalt nivå – direktører, ledere og statsråder, politi og påtalemyndigheter, jurister og domstolene. Alle bærer ulike grader av ansvar og skyld. Også den fjerde statsmakt, journalister i norsk presse og media, har forsømt sitt samfunnsoppdrag. I løpet av 25 år synes ingen å ha fått teften av at noe har vært alvorlig galt fatt.

Skandalen er ikke et NAV-problem. NAV-skandalen er symptomatisk og avdekker et gjennomgripende forvaltningsproblem.”TV2 | NAV-SKANDALEN: – Ikke likhet for loven (01.11.2019)
Aftenposten | Professor: Nav-svindel straffes hardere enn hvitsnippforbrytelser (01.11.2019)
DN | Professor: Nav-svindel straffes hardere enn hvitsnippforbrytelser (01.11.201


llustrasjonen øverst viser et utsnitt av omslaget på Gottschalks siste bok. Fra innholdsomtalen:
“Å bekjempe økonomisk kriminalitet forutsetter kunnskap om både kriminaliteten og de kriminelle. Denne boken formidler kunnskap gjennom aktuelle norske eksempler, statistikk, beskrivelser, definisjoner og teorier.”
Gottschalk er internasjonalt anerkjent som ekspert på økonomisk vinningsforbrytelse – hvitsnippforbrytelser – og hans forskningsarbeid på feltet siteres hyppig i faglitteratur verden over.

Petter Gottschalk | Økonomisk kriminalitet – Ledelse og ansvar | Cappelen Damm Akademisk (2018)


Relaterte poster:
NAV-skandalen tydeliggjør forvaltningssvikt
Statlig forvaltningssvikt og “legalisert” urett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *