web analytics

Dommen | Byråkrater som serielovbrytere

Denne overskriften er ikke suget av eget bryst. Overskriften ble benyttet av Aftenpostens Harald Stanghelle til en kommentar om Riksrevisjonens rapport vedrørende praksisen departementer og statlige virksomheter utøver når det gjelder lovpålagt innsyn, (manglende) journalføring og arkivering. “Det skal koste noe å bryte loven. Hvorfor gjelder ikke det for staten selv?” spør Harald Stanghelle i sin kommentar i Aftenposten (30.10.2017). Jeg stiller meg bak Stanghelles kritiske problematisering.

Massiv systemsvikt og hyppige lovbrudd, er rapportens konklusjon. “Ta ballen fra Riksrevisjonen. Rydd opp!” oppfordrer leder i Pressens Offentlighetsorgan, Siri Gedde-Dahl og hennes medforfatter, Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, en uke senere i en kommentar til samme rapport i samme avis (Aftenposten, 08.07.2017). 

Redselen for åpenhet i forvaltningen er et demokratisk problem. Nå er det på tide med sanksjoner for grove brudd på retten til innsyn eller andre brudd på det norske lovverket som vi altfor hyppig er vitne til fra forvaltningens side.

[Innlegget er under bearbeidelse, derfor ufullstendig.]


Ingenting. Ved hjelp av taushetsplikt, aktiv taushet og trenering, aktiv motarbeidelse av bevissikring, hemmelige interne notater, manglende journalføring og arkivering, og utvisking av ansvar ved hjelp av bruken av majestetspluralis, finner vi ingenting – ikke dokumenter, ingen journal, ingen bestemt person. Det som ikke finnes kan ikke etterspørres, heller ikke etterprøves. Og i rettsapparatet erstattes de som faktisk hadde med saken å gjøre – saksbehandlere, jurister, ledere – med andre representanter fra berørte etater som buffere. Kun lynavledere og buffere, ingen direkte involverte. Alt er nøye utarbeidet og planlagt – et grunnleggende uredelig, strategisk spill. For den berørte part oppleves erfaringen først og fremst forvirrende, dernest nedrig: ingen kan stilles til rette.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *