web analytics
Vergesvindel - dyrud-saken - vandalisert tomt

Dyrud-saken | Vergesvindel og fiktiv fakturering | 2

Dyrud-saken | Vergesvindel og fiktiv fakturering | 2 | BILDENE

Her er flere bilder fra mors bolig etter “ferdig rydd og vask”. Vergens “rydd og vask” kostet mer enn 200.000 kroner, alt betalt av vergen fra mors bankkonto. Er du interessert i å se flere “etter ferdig rydd og vask”-bilder, kan du følge lenkene under serien på denne siden.

Det er i alt tre billedserier, hver bestående av 24 bilder.


Vergen forberedte salg

Bildene viser hvordan huset så ut da tilgang og råderett ble overlevert til mor etter ni og en halv måned og vergemålet endelig ble opphevet. Vergen var, uten saksbehandling og avgjørelse fra Fylkesmannen, i full gang med å selge mors bolig.

Mange vil undres over hvordan vergen kunne våge å overlate boligen i en slik tilstand. Bildene dokumenterer grovt mislighold. Forklaringen ligger i at vergen ble avbrutt i sine videre planer. Vergemålsopphevelsen ble besluttet relativt brått – den var uventet og kom plutselig på mor og meg, og kom etter all formodning minst like uventet på vergen.

Allerede i første samtale jeg hadde med vergen den 25. oktober 2015, fortalte han at planen var å selge boligen påfølgende høst – “- planlagt utleie utover våren og salg til til høsten,” var formuleringen han brukte.

Mors sambygdinger hyret til jobben

De to yngre karene, begge fra bygda, som utførte brorparten av jobben, forteller:  “Her har det bodd en gammel dame som nå er på omsorgssenteret. Hun har ikke kontakt med familien. Huset skal derfor tømmes og selges.” Slik lød arbeidsinstruksen da de skulle sette i gang med jobben i begynnelsen av september 2015, i henhold til karene selv. Underveis ble de eksplisitt bedt om ikke å vaske, bare sortere det verdifulle fra skrot. Arbeidet skulle gjenopptas til våren, var vergens og rengjøringsbyråets eiers beskjed.

Fiktiv fakturering

Faktureringen på 173.000 minus 10.000 i rabatt fra rengjøringsbyrået var dermed for et arbeid som skulle gjenopptas. Hvor mye ville neste faktura(er) lyde på? De to allerede betalte fakturaene for “rydd og vask” er fiktive i flere henseende: Det er fakturert cirka 200 timer for vask, høytrykksspyling av boligen og “vaktmestertjenester”. Det går tydelig frem av bildene at ingenting av dette i realiteten har blitt utført.

Vedlagt er også en kvittering fra et Gjøvik-firma pålydende godt over 6.000 kroner, for  innkjøpt rengjøringsutstyr, inklusive to støvsugere. Støvsugerne, fortalte vaskebyråeieren i retten, hadde han tatt med seg hjem og var nå i privat eie.

Alt dette betalte vergen fra mors konto. Rengjøringskarene forteller også at de ble beordret ut på andre oppdrag i Lillehammer-området og bedt om å føre timene på mor «for der er det så mye penger». Begge karene reagerte på dette, men fikk en tålelig forklaring fra vaskebyråeieren, sammen med lovnader at han skulle foreta justeringer og rydde opp i timelistene senere.

Økonomisk hvitvasking?

Det kan derfor se ut som den enorme rengjøringsregningen kan være ledd i hvitvasking – av penger, ikke hus. Ved å gjenoppta arbeidet og skape flere oppblåste fakturaer, kunne så boligen selges. Livsarvingen, altså jeg (jeg er mors eneste gjenlevende nære slektning, derfor eneste arving), har etter loven krav på 2/3 av det avdøde etterlater seg, begrenset oppad til 1.000.000 kroner og først etter at alle utestående utgifter er betalt.

Med andre ord – jo mer som kunne sluses ut av boet ved hjelp av påstått store utgiftsposter til videre rengjøring og eventuell oppussing, jo mer ville den eller de som sto bak prosjektet sitte igjen med, mens jeg – livsarvingen – ville bli avskåret med et minimum. (Jeg understreker at hvitvasking er spekulasjoner og ikke etablerte fakta jeg med sikkerhet vet. Imidlertid er det den eneste mulige forklaringen jeg er i stand til å komme på som tilfører logikk og mening til det ekstreme i alt som har foregått).

Fylkesmannens befaring en formalitet

Fylkesmannen i Opplands befaring av boligen den 6. april 2016, som jeg omtaler i del 1, forsto jeg i etterkant ikke hadde til hensikt å gjennomføre en reell befaring. Ønsket resultat var forhåndsbestemt: Formålet med «befaringen» og påfølgende hjemmebesøk hos mor var å avslutte saken, formodentlig i håp om å få den kinkige situasjonen de hadde kommet i til å forsvinne, dermed være ute av verden. Jeg hadde søkt om å overta som mors verge, men vergemålet ble isteden besluttet opphevet, uten diskusjon med meg på forhånd og uten noen forklaring.

I dokumentet om vergemålsopphevelsen står det simpelthen at vi, mor og jeg, kan benytte oss av representasjonsretten. Denne endringen i status hadde imidlertid én åpenbar fordel – for Fylkesmannen, ikke oss: Ved å oppheve vergemålet frigjorde Fylkesmannen seg samtidig fra alt videre juridisk ansvar.

Den egentlige kostnaden

Rengjøringsfirmaet jeg benyttet til faktisk å vaske huset etter vergens «ferdige rydd og vask», Heidis Rengjøring i Gausdal, fakturerte meg 7.200,-, inkludert moms. Det var for hele jobben. De hadde også alt utstyr selv – stiger, gardintrapp, støvsuger, koster, filler, rengjøringsmidler og gummihansker, slik normalen er hos profesjonelle vaskebyråer. Ikke tok de med seg annet enn sitt eget utstyr hjem heller.


Klikk her for neste billedserie (24 bilder):
Vergesvindel og fiktiv fakturering | 3 | Bildene
Klikk her for forrige billedserie (24 bilder):
Vergesvindel og fiktiv fakturering | 1 | Bildene


Bildet øverst i dette innlegget viser oppkjørselen i Granlia slik den åpenbarte seg etter at snøen hadde gått. Over alt på tomten lå rester etter vergens frimodige herjinger – kvist, nedfelte trær, hageredskap og annet rask. Alt hadde ligget under snø hele vinteren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *