web analytics
etisk praksis - primum non nocere

Etisk praksis | Primum non nocere

Etisk praksis og trygge rammer

Denne artikkelen, eller snarere anmodningen om etisk praksis, ført i pennen av lege Kaveh Rashidi, likte jeg så godt at jeg velger å dele den her. Artikkelen og tipunktlisten han har laget er spesifikt rettet mot alternative behandlere, men jeg mener den like gjerne kan og bør gjelde for alle som tilbyr behandling av mennesker som lider og søker hjelp.

Rashidis holdninger og synspunkter reflekterer nøyaktig kulturen og prinsippene jeg både ble utdannet og utøvde min praksis i som psykoterapeut. Brudd på disse retningslinjene hadde graverende konsekvenser, like mye når det gjaldt utøvere av tradisjonell medisin og psykoterapi, som i mitt tilfelle, eller komplementærbehandling.

I flere år drev jeg en klinikk i Hampstead i London. Den var tverrfaglig. Vi utgjorde et tyvetalls leger, psykiatre, psykologer, psykoterapeuter, akupunktører, massører og fysioterapeuter, osteopater, homøopater, kiropraktorer og andre som arbeidet i team for å skape et så individtilpasset, helhetlig og ivaretakende behandlingstilbud for pasientene som mulig. Pasientenes interesser og behov var alltid førsteprioritet. En viktig del av en slik praksis er å gjenkjenne når pasientens reelle behov ikke kan møtes på en faglig forsvarlig og tilfredsstillende måte, dermed henvise pasienten videre til en behandling og behandler eller behandlingsinstitusjon som kan.

Kunnskap og respekt mellom de ulike fagområdene er viktig i en slik sammenheng. I Storbritannia vil behandleren, med pasientens tillatelse, alltid informere pasientens fastlege om at vedkommende går i behandling. En dialog mellom lege og behandler om pasientens progresjon vil om nødvendig skje underveis.

Til pasientens beste

I Norge er det et problem at alt som betraktes som “alternativt” puttes i samme sekk, uavhengig av terapiform og enten behandleren har gjennomgått et mangeårig studium og har årelang praksis, eller bare har vært på et weekendkurs og begynte i går. Det oppstår i mange tilfeller et nærmest fiendtlig forhold mellom forskjellige fagområder, behandlere og behandlingsformer, noe som er uheldig. Aller mest uheldig er det for pasienten.

Løsningen på dette, mener jeg, er nøye differensiering og kvalitetskontroll. Et regulerende organ, helst nasjonalt, bør opprettes for kvalitetssikring. Det er min oppfatning at det bør gjøres rom også for enkelte komplementære behandlingsformer, men forutsetningen må være at behandlerens kvalifikasjoner kvalitetsmessig holder mål og er i samsvar med fastsatte og strenge faglige kriteria.

Jeg kan selv skryte på meg at nysgjerrighet har drevet meg til litt “alternativt” i CV-en: Jeg har blant annet hatt en spesiell interesse for religionspsykologi og såkalt transpersonlig psykologi. Emneområdet vil av noen utvilsomt antas å dreie seg om endrede bevissthetstilstander og å gjøre dypdykk i det guddommelige og oversanselige, altså noe som ikke eksisterer. Jeg kan underskrive på at en slik eksklusivitet ikke er tilfellet.

Transpersonlig psykologi er i essens opptatt av verdispørsmål og eksistensiell mening og møter reelle behov mennesker har – se på det gode arbeidet som gjøres på Modum Bad for eksempel. Men som alt annet må enhver behandlingsform benyttes med kunnskap og fornuft, innenfor et riktig og sunt rammeverk, og kun der behandlingen er påkrevet og rett.

Først, gjør ikke skade

Allerede tidlig i studiene ble jeg og mine medstudenter drillet i ett prinsipp som det ledende. Jeg tok det med meg og har i mine forelesninger og faglige veiledning gjennom mer enn 30 år forsøkt å bringe dette sentrale budskapet videre til mine studenter – om og om igjen: Primum non nocere – fremfor alt, gjør ikke skade. Og jeg la alltid til: Tilby aldri noe du ikke har. Gjør vi det, går det gjerne galt.

Å tilby noe vi ikke vet eller kan er en uhyrlighet – ikke bare er det uetisk, men et alvorlig svik imøte med mennesker som lider og har søkt vår hjelp. Ingenting kan bære så galt av sted som overmot og grandiositet i en behandlingssituasjon. Derfor gjør Rashidi klokt når han som punkt 10 i listen maner til ydmykhet.


Kaveh Rashidi | Kjære alternative behandlere. Dette er en tipunktsliste som kan forebygge unødvendig skade (Aftenposten, 30.08.2018)


etisk praksis

Se også:
Cellegift skulle jeg i hvert fall ikke ha! (VG, 28.05.2020)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *