web analytics

Dag: 11. mars 2019

Heddal stavkirke / Heddal Stave Church

Heddal stavkirke står for meg som en monumental arkitektonisk perle selv i dag, 900 år etter at den ble bygget. Lengden på kirken er 20 meter, høyden 26. A masterpiece in wood: Heddal Stave Church in Telemark County, Norway. Built late 12th century; h: 26 m / l: 20 m

Vergemålsreformen rettsstridig

“Vergemålsmyndighetene driver en utstrakt umyndiggjøring av mennesker uten kontroll eller andre rettssikkerhetstiltak” – Staale Stampeløkken, Lillehammer, leder Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU Oppland Stampeløkken har skrevet et debattinnlegg som er verdt å dele, selv om det ble publisert for snart et år siden. Stampeløkken setter lys på helt sentrale svakheter ved vergemålsreformen, reformens implementering og …

Vergemålsreformen rettsstridig Les mer »