web analytics
Amor Fati - André Bjerke

André Bjerke | Amor Fati

Amor Fati | Jeg har mange ganger funnet inspirasjon og trøst i dette monumentale diktet av André Bjerke. I det siste har jeg plukket det frem igjen.


AMOR FATI

Ikke som en Cæsar gjorde,
skal du med et sverd bevæbne
deg mot verden, men med ordet;
Amor Fati – elsk din skjebne.

Denne formel skal du fatte
som din sterkeste befrier:
Du har valgt din sti i krattet.
Ikke skjel mot andre stier!

Også smerten er din tjener.
Lammet, sønderknust, elendig
ser du at den gjenforener
deg med det som er nødvendig.

Også fallet, også sviket
hjelper deg som dine venner.
Dine nederlag er rike
gaver, lagt i dine hender.

Engang skal du, tilfredsstillet
av å bli din skjebne verdig
vite: Dette har jeg villet.
Alt som skjer meg skjer rettferdig.

Si da, når din levegledes
grønne skog er gjennomvandret:
Intet vil jeg anderledes.
Intet ønsker jeg forandret.

André Bjerke (1918-1985)
Fra samlingen  En jeger og hans hund (1958, Aschehoug, 91 s.)


I Odd Solumsmoens antologi av nordiske lyrikere fra 1969 (“Dette står jeg inne for. Nordiske lyrikere velger sine beste dikt”. Bokklubbens Lyrikkvenner, 109 s., Oslo, 1969), inviterte Solumsmoen André Bjerke til å velge et av sine beste dikt. Bjerke valgte Amor Fati og kommenterte valget slik:

“Min motivering? “Fattigmanns trøst er å trøste seg selv”, sier Wildenvey. Dette diktet skrev jeg en gang jeg var nokså dypt nede – på bar bakke, som det heter. Og det ble bokstavelig talt til på bar bakke, på en gressbakke et sted i Bærum, hvor jeg lå en vårdag og ønsket meg adskillige meter under jorden. Men den bare bakken og gresset og våren hadde en gavnlig virkning: plutselig kom jeg i den sinnsstemningen en dikter har kalt “et høyt metafysisk humør”, og jeg fant papir og blyant.

Det er ellers sjelden at man kan hente mot og styrke fra dikt man selv har skrevet – efter at man har skrevet dem. Men “Amor fati” har jeg faktisk kunnet ty til siden, når jeg kom i knipe i livet. Som om jeg leste et “Ord for natten” av en annen og klokere person. Derfor velger jeg dette diktet.”


Relaterte innlegg:
André Bjerke | Du skal være tro
André Bjerke | Amor Fati in English translation


Bokomslag:
“Dette står jeg inne for. Nordiske lyrikere velger sine beste dikt.”
Presentert av Odd Solumsmoen
Bokklubbens Lyrikkvenner, Oslo, 1969 (109 s.)