web analytics

Dag: 1. mars 2019

Dagboken | Aldring

Aldring. Møtet med alderdommen kan ingen forberede oss på. Såpass har jeg forstått. Det er overraskende å være så nær. Pustes i nakken. Det som hjelper, tror jeg tiden har lært meg, er å omfavne vekst og forfall, berikelser og tap, muligheter og begrensninger, både i oss selv og verden omkring oss. Nå, som en gammel mann, kjenner jeg ømhet for alt dette.

Art – A Necessity

Please click the quote below for Philip Pullman‘s short discourse on the importance of art for child development. Pullman received the Astrid Lindgren Memorial Award in 2005. Philip Pullman: “Children need art and stories and poems and music as mcuh as they need love and food and fresh air and play.“ (2012)