web analytics
vergen står frem - edvard stavseth intervju

Dyrud-saken | Vergen står frem

 

Vergen står frem i vergemålsaken mor og jeg har blitt så sårt berørt av. Vergen har valgt å stå frem offentlig med fullt navn og sin versjon av historien. I hans fremstilling er det han som er offeret. “Jeg har rent rulleblad. Fire år i helvete.”

Intervjuet, som dekket det meste av forsiden på avisa, kom på trykk i dag, midt under rettssaken, og selvsamme dag vergen holdt sitt vitnemål i retten.

Intervjuet fremstår som én sammenhengende forsvarstale. Rasjonaliseringer, bortforklaringer, forvirrende halvsannheter og rene løgner rulles ut på løpende bånd. Is i magen er iallfall ikke en av denne mannens mangler.

Påfallende til det avslørende, gir ikke vergen i intervjuet uttrykk for at han er bekymret, brydd eller det minste lei seg for mors og min opplevelse av å ha blitt begått grove overtramp mot. Heller ikke synes det å plage vergen nevneverdig at hans utøvelse av vergemålsoppdraget har forvoldt store belastninger for mange parter, inkludert offentlige etater.  Ikke med et eneste ord.

Vergen gir heller ikke uttrykk for at han ønsker å bidra til full oppklaring av saken og slik bidra til å gjøre bot ved å rette opp i de tragiske konsekvensene hans vergeutøvelse har medført. Tvert imot, det finnes ikke spor av hverken empati eller samvittighet. Ikke ett. Isteden retter han all oppmerksomhet mot seg selv og fremstillingen av seg selv som offer.

Siden vergen var statens hovedvitne, er det rimelig å anta at intervjuet var en del av statens strategi, eller at de iallfall hadde gitt sitt samtykke. Som saksøktes, Fylkesmannen og statens, hovedvitne, ville vergen neppe gått med på intervjuet og offentliggjøringen på tidspunktet det kom på trykk uten deres viten og godkjenning. Den “perfekte” timingen synes å understreke hypotesen om at intervjuet ble et bekvemt ledd i saksøktes strategi.

For avisa var naturligvis vergens tilbud om å stå frem et kupp. Om det av avisredaksjonen var en god etisk vurdering å publisere intervjuet på tidspunktet det kom på trykk, vil noen kunne sette spørsmålstegn ved.

I dag var dag 2 i rettsforhandlingene av saken vår i Sør-Gudbrandsdal Tingrett. I morgen avsluttes saken. Hvordan utfallet blir, gjenstår altså å se.


Fordi intervjuet er bak betalingsmur, gjengis det her i sin helhet:

dyrud-saken - vergen står frem
GD | 25. januar 2019 | Forside

Jeg har sett fram til rettssaken

Edvard Stavseth, som har vært vergen til Gerd Thordis Dyrud, står nå fram med sin historie. – De siste fire årene har vært en sant helvete. Jeg har sett fram til at retten skal belyse saken, sier han til GD.

Lillehammer: – For meg har det vært et mareritt med spekulasjoner og anklager mot meg i denne saken, sier Edvard Stavseth (68), som i juni 2015 ble oppnevnt som verge for Gerd Thordis Dyrud i Gausdal.

Saken der Dyrud-familien mener det forsvant store verdier i løpet av ti måneders vergemål, har vært bredt omtalt i GD og andre medier. Selv har Edvard Stavseth valgt å forholde seg taus til pressen – fram til torsdag.

Står fram

– Endelig kan jeg få gi min versjon i retten. Samtidig ønsker jeg å stå fram i GD for å renvaske meg for anklager og usannheter som er hektet ved meg i denne saken, sier Stavseth som i rettssaken er kalt inn som vitne. Han er ikke tiltalt for å ha gjort noe ulovlig.

Den sivile rettssaken handler om Fylkesmannen har forsømt sin rolle med tilsynet av vergen og hans utøvelse av jobben. Dyrud-familien har fremmet et økonomisk krav mot Fylkesmannen/staten på 1.244.000 kroner. Vergen Edvard Stavseth er vitne i saken.

I sin vitneforklaring i retten sa Stavseth at det første han gjorde da han fikk oppdraget var å snakke med Gausdal kommune og tildelingskontoret. Han fikk beskjed om at Gerd Thordis Dyrud var kommet på helsehuset og at hun selv var enig i at det burde oppnevnes verge. Det var funnet mange regninger som ikke var betalt og som det måtte tas hånd om. Sammen med et vitne fra kommunen reiste Stavseth til Gerd Thordis bolig i Granlia for å se hvordan det så ut der.

– Der var det helt klart behov for opprydning og vask. Jeg hadde ikke sett noe slikt før. Jeg tok bilder for å dokumentere situasjonen. Så vidt jeg kunne se var det ingen større ting av verdi der, sier Stavseth i retten.

Mandatet

Verge Edvard Stavseth hadde fra Fylkesmannen fått mandat til å håndtere Gerd Thordis Dyruds økonomi og til å forvalte eiendommen. I retten fortalte Stavseth at han valgte å engasjere BB rengjøring i Lillehammer for å rydde og rengjøre huset.

– En stund tenkte jeg at frivillighetssentral eller andre frivillige organisasjoner kunne ta denne jobben. Av personvernhensyn for Gerd Thordis Dyrud tenkte jeg at det lett kunne bli prat i bygda hvis lokale folk ble brukt til arbeidet. Derfor valgte jeg å engasjere firmaet BB rengjøring i Lillehammer til å gjøre jobben, sier Stavseth.

Stavseth og lederen for rengjøringsfirmaet gikk gjennom huset for å bli enige om hva som skulle gjøres. Alt som var defekt eller uten verdi samt søppel skulle kastes i to store konteinere. Alt av verdi skulle pakkes og settes inn et rom før vask av huset.

Ingen ting av verdi skulle fjernes fra huset.

Dyr vask

Etter noen måneder kommer den totale regningen fra BB rengjøring som var på 163.000 kroner for rydding og vask. Regningen ble godkjent både av verge Stavseth og Fylkesmannen.

– Både jeg og saksbehandleren hos Fylkesmannen mente det var en stiv pris, men gjort var gjort. Vi burde nok ha avtalt pris på forhånd sier Stavseth.

Edvard Stavseth har lang fartstid som forretningsmann, kommunal næringssjef og økonomisk rådgiver med eget firma. Den siste tiden har han undervist på Gjøvik i økonomi og ledelse.

Kunne fortsatt

Avdelingsdirektør Jo Bjørner Haugen hos Fylkesmannen i Innlandet leder vergemålsseksjonen. I retten sa han at vergemålsavdelingen ikke hadde noe å utsette på arbeidet som Edvard Stavseth utførte som verge. Vergen og Fylkesmannen hadde jevnlig kontakt om hvordan vergemålet ble utført.

– Stavseth valgte selv å slutte ettersom saken med Gerd Thordis Dyrud fikk voldsomme dimensjoner i pressen. Det ble nok en påkjenning. Hadde han villet, ville nok Fylkesmannen fortsatt hatt Stavseth som verge, sier Jo Bjørner Haugen.

Edvard Stavseth har totalt utført tre vergemål for klienter etter oppdrag fra Fylkesmannen. Det har ikke vært bemerkninger fra Fylkesmannen eller andre når det gjelder de to øvrige vergemålene.

Til GD sier Stavseth anklagene som han følte ble reist mot ham gjennom pressen såret ham enormt. Blant annet det han oppfattet som spekulasjoner om at det skulle ha forsvunnet store kontantsummer fra huset til Dyrud. Han stiller seg også uforstående til at det skulle være fjernet verdisaker fra huset. Til retten bemerket Stavseth at det under vask av huset ble funnet en husnøkkel på en knagg i garasjen – og at det tyder på at flere har hatt tilgang til huset.

– Jeg valgte derfor å kontakte politiet for å høre hva de kunne gjøre, sier Stavseth og viser GD et brev fra politiet, signert politiadvokat Lars Rune Ringvik. Der heter det at anmeldelsen av vergen – innlevert av Per Jarle Dyrud er henlagt. Henleggelsen ble anket – men også statsadvokaten i neste instans, henla saken.

av Arnfinn Skinlo / GD, 24.01.2019

Avisversjonen av intervjuet finner du her (betalingsmur):
“Jeg har sett frem til rettssaken” (GD, 24.01.2018)


dyrud-saken - vergen står frem
Vergen sto frem selvsamme dag han skulle avgi forklaring i retten. Billedillustrasjon fra intervjuet | Foto: Arnfinn Skinlo, GD

Tilknyttede og relevante innlegg:
Dyrud-saken | Åpent brev til vergen
Vergesvindel og fiktiv fakturering | 1 | Bildene
Vergesvindel og fiktiv fakturering | 2 | Bildene
Vergesvindel og fiktiv fakturering | 3 | Bildene
Hjemmet som forsvant


Se også:
Fagtidsskriftet Journalisten intervjuer gravejournalist Einar Odden (Journalisten, 08.11.2016)
Dyrud-saken til retten
Avisen GDs omfattende dekning av Dyrud-saken

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *