web analytics

Masseskyting – et innvandringsproblem?

I går skjedde enda en gang et massedrap, denne gangen rettet mot jødene. Dette er hendelser som gjør meg umåtelig trist: de rammer uskyldige og framstår som meningsløst for de fleste andre enn den som skyter.

Etter det jeg har kunnet skaffe rede på, har det hittil i år vært 155 masseskytinger i USA. Om opplysningene jeg har fått er korrekte, ble ikke én av dem utført av en svart person, ikke én av en asylsøker eller innvandrer. Alle ble utført av sinte og utilpassede unge og eldre hvite menn, med et par unntak der skuddene ble avfyrt av ditto unge jenter.

I samme slengen har jeg lyst til å minne om at det per i dag bor flere nordmenn og norskættede utenfor Norges grenser, enn det som utgjør dagens totale innbyggertall i landet vårt. De fleste bor USA (ca 4,6 millioner) Alle sammen har vært lykkejegere – ingen flyktet fra bomber og krig, heller ikke fra et land i ruiner, slik realiteten er for dagens mennesker på flukt. Nordmennene som emigrerte reiste fra dårlige kår, noen av religiøse og andre grunner, – alle i håp om å skape en bedre framtid for seg selv og sine etterkommere. Jeg har selv mange slektninger på begge sider i familien som emigrerte til Amerika. De reiste uten utdannelse, kunne ikke språket og hadde med seg få eller ingen eiendeler. I dag er de storbønder, advokater, lærere, forfattere, prester og pastorer, universitetsforelesere, forskere, politikere, leger, musikere, billedkunstnere, skuespillere, butikkansatte, eiendomsmeglere, bakere, kosmetikkutviklere…

I spissformulering og overdrivelse, ja, men la oss snu på flisa for å gjøre et poeng: Skal iherdige norske innvandringsmotstandere være konsekvente, burde en kunne forvente at man anmoder norske myndigheter om å henvende seg til de respektive lands regjeringer der nordmenn har slått seg ned med et forlangende om at disse nordmennene som – helt uten krav på beskyttelse og rett til innreise – steg uanmeldt og på lykke og fromme i land på bl.a. Ellis Island i jakten på et bedre liv. Myndigheten må rette krav om at disse norske lykkejegerne umiddelbart fratas pass og statsborgerskap (gjerne uten behandling av en domstol, slik de har foreslått, “siden det tar for lang tid”) og tvangsreturneres til Norge. Her er det helt trygt.

Tenkte dette kunne være av interesse for henne med/på korset, Helgheim og alle andre med uforsonlige og sterke

©PJ Dyrud

meninger om innvandring og sånn.

Oversiktskart over nordmenn og norskættede i USA
“Utvandrere”
Malt av den norske kunstneren Gustav Wentzel (1902-03)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *