web analytics
Dyrud-saken til retten

Dyrud-saken til retten

 

Dyrud-saken

Helvetet mors vergemål har avstedkommet vil ingen ende ta. Vi er nå flere måneder inn i fjerde året dette marerittet så langt har vart. De ansvarlige myndigheter nekter, slik de alltid har gjort, både å gjøre rede for seg og å ta ansvar. Nå er omsider datoer for rettssaken satt. (Sør-Gudbrandsdal tingrett, 23-25 januar 2019)

For en hensynsløst brutal og uverdig måte å behandle et gammelt og skjørt menneske i sin siste fase av livet på – og dét under påskudd av å skulle beskytte henne. Sørge for at hun og alt hun eier er trygt ivaretatt? Hele opplevelsen fortoner seg som å utsettes for et pinibelt narrespill, en unødig stressende og smertefull maskepi.

Faktum er at hverken mor eller jeg har kjent på en slik grad av utrygghet lik den vi har opplevd de siste tre-fire årene etter at mor kom under statens “vern”. Erfaringen har vært ensidig nedbrytende og destruktiv.

Dette aspektet – det prekært destruktive potensialet – i utøvelsen av vergemålsordningen er min største bekymring og fremste anliggende når det gjelder implementeringen av vergemålsreformen. Både iverksettelsen og styringen gir inntrykk av å bli gjennomført uten nødvendig kunnskap og dybdeforståelse for oppgaven de faktisk er satt til å gjøre. Nivået på arbeidet fremstår ofte som overrasknde lavt, ja, jeg tør påstå amatørmessig, selv om en slik krakteristikk kan både fremstå og oppfattes som arrogant bedrevitende. Men jeg er alvorlig brydd: et slikt lavt nivå i utøvelsen av de ansvarsfulle arbeidsoppgavene en er gitt å utføre i en sammenheng som dette er farlig.

En vergemålsintervensjon er gjennomgripende: Et vergemål vil ha en avgjørende betydning for menneskene det berører, for personens sosiale status og rettigheter – ja, hele hans eller hennes fremtid (og i noen tilfeller eiendom, slik vi har sett i mors tilfelle) kan stå i spill. En vergemålsoppnevnelse kan, skal og må ikke ses lett på, ikke fares over med harelabb.

I mors tilfelle ser heldigvis kommunens omsorgstjeneste ut til både å vite og kunne hva ivaretakelse er og betyr. Kommunen har grunn til være stolt av omsorgstjenestene de har på plass. Statsforvaltningen, derimot, har mye å svare for.

Avisa GD (05.10.2018): Vergesaken i retten på nyåret (krever innlogging)


Fordi saken er bak betalingsmur, gjengis artikkelen her i sin helhet:

Vergesaken prøves i retten

Gerd Thordis Dyrud (90) og sønnen Per Jarle Dyrud mener Fylkesmannen i Oppland forsømte sitt tilsynsansvar da Gerd Thordis Dyrud ble satt under vergemål. Denne uken behandles saken i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Lillehammer: Saken startet med at Gerd Thordis Dyrud i 2015 ble satt under vergemål uten at sønnen Per Jarle Dyrud ble orientert om det. Vergemålet varte i ti måneder. Dyrud-familien hadde en opplevelse av at Gerd Thordis enebolig ble tømt, penger forsvant og at uteareal ble rasert. I etterkant har Dyrud-familien rettet kraftig kritikk mot Fylkesmannen og det de mener var manglende tilsyn med vergemålet og vergens arbeid.Krever erstatning

Gjennom advokat Liv Krukhoug fremmet Dyrud-familien i fjor vår et økonomisk erstatningskrav mot staten. Det ble blankt avvist og dermed havner saken nå i det sivile rettsapparatet. Saken går onsdag, torsdag og fredag i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Gerd Thordis Dyrud krever nå «erstatning etter rettens skjønn begrenset oppad til kroner 1.244.000 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.»

I tillegg kommer et krav om at staten ved Justis- og beredskapsdepartementet dømmes til å betale sakens omkostninger.

Per Jarle Dyrud sier til GD det har vært fire vanskelige år både for han og moren i påvente av at saken skal få en løsning.

– Det har vært tøft for mor, som nå har passert 90 år. Hun vil helst ikke tenke på dette i det hele tatt. Vi ønsker å komme oss videre. I fire år har dette lagt beslag på tanker og fokus. Det er vondt når du føler du på en måte har blitt selve saken og ikke har et liv utover det, sier Per Jarle Dyrud.

Dyrud-familiens advokat Liv Krukhoug ønsker ikke å kommentere saken dagen før den skal behandles i retten.Regjeringsadvokaten

Staten representeres i retten av Statens sivilrettsforvaltning ved seniorrådgiver Vibeke Morken og advokatfullmektig Knut Magnus Klever Næss fra Regjeringsadvokaten.

Vibeke Morken er en av to saksbehandlere som har sett på tilsynssaken mot Fylkesmannen i Oppland i kjølvatnet av vergemålet som involverte Gerd Thordis Dyrud. Det var Fylkesmannen i Oppland som i 2016 selv ba om en vurdering.

– Jeg forholder meg til det som kommer fram retten og ønsker ikke å prosedere saken i forkant, sier Vibeke Morken.

Regjeringsadvokaten vil i retten gå inn for full frifinnelse og be om at staten ved Justis- og beredskapsdepartementet tilkjennes sakskostnader.

– Jeg har ingen kommentarer før rettssaken, sier advokatfullmektig Knut Magnus Klever Næss som skal føre saken for staten.Får høre vergen

I retten vil begge parter føre flere vitner. Vergen som stod for den praktiske utførelsen av vergemålet har så langt ikke kommentert saken i mediene. I retten vil han komme med sin versjon om hva som har skjedd.

Av Arnfinn Skinlo / GD, 05.10.2018


Dyrud-saken
Mor og en litt nedslått meg drikker kaffe hjemme i mors omsorgsbolig | Foto: Arnfinn Skinlo / GD

 

 

 

 

 

 

 

 


Relaterte poster:

Hjemmet som forsvant

Vergesvindel og fiktiv fakturering | 1 | Bildene

Vergesvindel og fiktiv fakturering | 2 | Bildene

Vergesvindel og fiktiv fakturering | 3 | Bildene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *