web analytics

De blå-blås merittliste, slik Leif Bustenskjold ser det

I kommentarfeltet i en av dagsavisene (VG, 04.09.2018) kom jeg over listen gjengitt nedenfor, ført i pennen av en som kaller seg Jens Bustenskjold.

Som de fleste vil huske, ble vi under valgkampen for seks år siden bl.a. forespeilet lavere skatter, mindre avgifter, fjerning av bomringer og bompenger, billigere bensin, bedre eldreomsorg, fjerning av NRK-lisensen, bedre infrastruktur, bedre sikring av landet, mer lov og orden og mye, mye mindre byråkrati. Nå, seks år senere, kan vi stadfeste at ingenting av dette har blitt oppfylt. Isteden har vi fått mer av alt. Mye mer.

Trett av de rød-grønnes ineffektivitet og manglende gjennomføringkraft, ønsket jeg den nye regjeringen velkommen. Tiden var inne for nye impulser og endring.

Endringene vi har fått er dessverre langt fra de vi ble forespeilet. Ikke er de endringer jeg ønsker og støtter heller. Etter årene med denne regjeringen er jeg både skuffet og bekymret. Tryggheten, forutsigbarheten, velferd og omsorg – det aller beste ved den norske samfunnsmodellen – blir systematisk endret og avviklet av denne regjeringen, godt tåkelagt ved hjelp av Frps propagandakauk om innvandrere som roten til alt vondt. Dét er en bekvem lynavleder og tjener regjeringen vel. Innvandring er en utfordring, men det er ikke innvandring som er det sentrale problemet. Heller ikke er det innvandrere som truer med å ta alt fra den som lite har fra før. Det er det regjeringen som gjør. Det er regjeringens nyliberale ideologi og villede realpolitikk som er problemet.

Aliaset Bustenskjold har i sin omfattende liste utelatt globaliseringselementet som en essensiell del av en liberal og åpen markedsøkonomi, der norske ressurser – f.eks. el, gass og vannkraft, bedrifter og industri, land- og annen eiendom – enten har fått utenlandsk eierskap eller har blitt overført til fremmed innflytelse og styring. Men det er vel dette, blant annet, han oppsummerer når han mot slutten av sin oppramsing av denne regjeringens omfattende helligbrøde henviser til at norsk suverenitet blir kastet på båten for egen vinning.

BUSTENSKJOLDS LISTE

“Leif Bustenskjold
Og de som skulle bekjempe fattigdomproblemet 
Klipp og Lim:

– 2013: Fedrekvoten redusert 4 uker
– 2014: Avskaffet gratis frukt i skolen
– 2014: Bensinavgiften øker
– 2015: Svekket arbeidsmiljøloven
– 2015: Øker momsen fra 8 til 10%
– 2015: Første generasjon på 100 år som kan få dårligere kår enn sin foreldre
– 2016: Fraværsgrensen innført. Ført til 25% økning av antibiotika og lett sovemedisin. Blitt mindre fravær, men økt stryk blant elevene
– 2016: Bruker langt mindre penger på krisetiltak enn de rødgrønne. Selv når arbeidsledigheten er dobbelt så høy som under finanskrisen
– 2016: Frp slår alle rekorder: Antallet bomstasjoner fortsetter å øke. Aldri før har vi betalt mer bompenger
– 2016: Første reallønnsnedgang på flere 10 år
– 2016: Flyseteavgiften innført, kostet 1000 personer jobben
– 2016: De samlede avgiftene i Norge økt med 3,3 milliarder
– 2017: Flere tusen uføre mistet bostøtten. Mange sliter nå økonomisk
– 2017: Kutt i barnetillegget for uføre
– 2017: Fjernet gratis helsehjelp for multihandikappede, kronisk syke, brannskadde, og andre med alvorlige lidelser
– 2017: MOTvillig reverserte kraftig kutt i pleiepenger for foreldre med alvorlig syke barn. Etter kun 8,5 måneder mister foreldre 44% av sin inntekt. Er begge hjemme, etter kun 4,2 måneder. Foreldre tvinges nå til jobb fremfor å være med sitt nyfødte barn, når hver dag kan være deres barns siste. Etter 3 år er all støtte fjernet
– 2017: Første handelsunderskudd på 20 år (sist 1988 Bondevik)
– 2017: Klasseskillet øker – økt ulikheter, økt forskjell mellom fattig og rik
– 2017: Flere fattige barn i Norge
– 2017: Økt NRK-lisensen fra 2482 til 2976
– 2018: Øker støtten til en fransk privat eliteskole med 15 millioner
– 2018: Øker momsen fra 10 til 12%
– 2018: Skatteklasse 2 som gir en ektefelle mindre skatt fordi den forsørger en med lite eller ingen inntekt av ulike grunner, fjernes
– 2018: Øker barnehageprisene 
– 2018: Kutt til veldedige organisasjoner
– 2018: Kutter i støtte til folkehøgskolene
– 2018: Unge og lavtlønnede mister retten på dagpenger
– 2018: Kutter all støtte til frivillig dyrevern og gir to millioner til pelsnæringen
– 2018: Kutter indirekte lærer -og sykepleierstudieplasser ved å urimelig øke kravene for noe som fungerte utmerket
– 2018: Starter utfasingen av hvit resept. Syke vil tape tusener
– 2013-2017: De samlede avgifter økt med flere milliarder. De fleste avgifter økt
– 2013-2017: Gitt 60 milliarder i skattelette til landets mest ressurssterke. Finansiert ved 60% økt oljepengebruk fra våre felles og kommende generasjoners verdier
– 2013-2017: Gitt 60 milliarder i skattelette. 49% til de 5% rikeste. Enda mer til de 10% rikeste
– 2013-2017: Satt ny rekord i oljepengebruk med en økning på 60%. Brukt mer på 4 år enn hva Jens gjorde på 8 år. Tidenes mest oljeavhengige regjering

Kuttene i velferden (vår trygghet), den stadig økende bruken fra oljefondet, finansierer titalls milliarder i skattelette til de mest ressurssterke.

Med Frp i regjering fikk vi høyeste drivstoffpris noensinne….rekord i bomringer… Og enda mer asyl og innvandring……enda større byråkrati…..flere avgifter og økte avgifter…..mer til korrupte ledere der George Soros får hele 7 000 000 000 ! Clinton fikk 400 000 000 ! Flere tomme svømmebasseng….fortsatt lekker ubåten på Fedje kvikksølv som ei sil, som Siv skulle fjernet for 5 år siden…. økt Nrk lisens….mer pressestøtte…Flere uføre og ledige….mindre åpenhet og demokrati…kriger under falske flagg støttes uten ei mine…..og et forfall og etterslep på bygg og infrastruktur som mangler sidestykke….en eldreomsorg under enhver kritikk…og Norsk suverenitet som kastes på båten for egen vinning…Og det var Frp som sikret flertallet for EØS ! Det nytter ikke å skylde på oppslutning, for det er et valg å sitte i regjering for titler og posisjoner uten makt ! De stiller ikke ultimatum…bruker ikke grunnloven…de krever ikke folkeavstemning….

Dette er arven H, FRP, V, KRF-velgere etterlater deres og våres barn og barnebarn. Det er de som får svi for valgene dere tar, enten dere liker det eller ei.”

Illustrasjonen øverst: Forside av tegneseriehefte, tegnet av Anders Bjørgaard. Jens von Bustenskjold, norsk populærlitterær figur, særlig kjent fra Magasinet for alle. Han var hovedpersonen i en tegneserie med manus av Sigurd Lybeck og tegninger av Anders Bjørgaard som ble publisert i 1934–1970. Lybeck skrev også flere romaner om Bustenskjold, som har gått som føljetonger i Magasinet og i aviser. I 1958 regisserte Helge Lunde en film om figuren, med Leif Juster i hovedrollen. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *