web analytics

Konnakol-rytmer og Fibonaccis tallfølge

 

Fabelaktig prestasjon. Legg merke til håndklappene som marker første slag ved hver overgang til sekvensen som følger.

Konnakol er kunsten å uttrykke rytmiske sekvenser vokalt. Forekommer spesielt innen den karnatiske musikktradisjonen sør i India.

Er du interessert i å gå dypere inn i Konnakol som emne, finner du mye informasjon i denne masteroppgaven (på engelsk):
Lisa Young:
KONNAKOL The History and Development of Solkattu – the Vocal Syllables – of the Mridangam.
Degree of Master in Music Performance, School of Music, Victorian College of the Arts, University of Melbourne (1998/2010)

Leonardo Fibonacci (født omkring 1170, død omkring 1250) var en italiensk matematiker fra Pisa i Nord-Italia. Han er mest kjent for tallfølgen som er oppkalt etter ham, Fibonacci-tallene. De består av 0,1,1,2,3,5,8,13,21,… Hvert tall i følgen er summen av de to foregående. Det er en populær misforståelse at Fibonacci ‘oppfant’ eller var den første til å oppdage denne spesielle tallfølgen. Den ble i virkeligheten beskrevet av indiske matematikere lenge før hans tid

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *