web analytics

Dyrud-saken | Hjemmet som forsvant

Dyrud-saken: Hjemmet som forsvant

Mot veggen: Per Jarle Dyrud er sønnen som har prøvde å redde verdier fra sitt eget og sin mors liv fra huset i Vestre Gausdal. Ingen har støttet ham. Politiet henla anmeldelsen av vergen, Fylkesmannen svarte ikke på en rekke av henvendelsene hans. Selv om Fylkesmannen nå beklager, er store verdier forsvunnet fra morens hus.

Alt er borte eller ødelagt. Pengene er borte. Forsikringsselskapet vil ikke dekke tapet på en million for løsøret

– Einar Odden | Min mors hus (GD, 22.10.2016)

Her er historien om mor som av Fylkesmannen i Oppland ble oppnevnt en økonomisk verge. Han tok seg godt til rette, tømte huset og presenterte en regning for rydd og vask som, viste det seg, aldri ble utført. Fakturaen fra vaskeefirmaet var pålydende 163.000 kroner, pluss 20.000 for leie av to konteinere som overvintret og sto på tomten i fem måneder, alt betalt fra mors konto og uten at Fylkesmannen fant noen grunn til å reagere.

Isteden bevilget de vergen 19.000 i overtid for “jobben”, i tillegg til 6000 kroner i fast verge-godtgjørelse. Vergens godtgjørelser ble også betalt fra mors konto og med Fylkesmannens velsignelse. Altså omlag 200.000 kroner overført til vaskebyråets og vergens konti for rydd og vask som aldri fant sted. Sortering, ja, rydding, nei. Ingen vask.

Journalist Einar Odden i avisen GD gjorde en grundig jobb. Med stor nøyaktighet gjennomgikk han mors kontoutskrifter for de siste ti årene, snakket med vitner og andre som hadde hatt med saken å gjøre. 

Odden etablerte hun hadde mottatt en arv på en halv million kroner få år tidligere. Videre slo han fast at mor helt konsekvent tok ut 2-4.000 kroner hver uke. Siden alle faste utgifter og mat ble betalt med enten brevgiro eller Visa-kort, synes det åpenbart at hun hadde en betydelig sum i heimen siden hun i flere år ikke hadde vært i stand til å komme seg ut av huset.

Selv forteller hun at hun hadde 200.000 i kontanter, hvorav 150.000 var i en sammenknyttet plastpose hun hadde gjemt under sengen.

Hvorfor? Noen hadde gitt henne en avisartikkel om at det ikke lønte seg å ha for mye penger på konto, hverken av hensyn til skatt eller i tilfelle hun skulle komme under kommunens omsorg: Oppsto en slik situasjon ville omsorgen bli dyr og kommunen ta alt. Hun forsøkte derfor å holde innestående på konto mellom 200.000 og 250.000 kroner, tok ut alt overskytende og oppbevarte det hjemme. Avisartikkelen har hun forøvrig enda.

Odden befarte eiendommen og så både den skanderte tomten, huset og den kritikkverdige tilstanden alt var i. Det var åpenbart huset ikke var vasket. Vitner bekreftet dette – de hadde fått eksplisitt beskjed om ikke å vaske.

Oppgaven var å sortere det av verdi fra det uten. Alt av verdi skulle settes til oppbevaring på et av soverommene, der vergen og moren til rengjøringsbyråets eier skulle gjennomgå alt når ryddingen var ferdig – moren “kunne gull – visste forskjell på ekte og juggel,” forklarte eieren av rengjøringsbyrået under sitt vitnemål i retten.

De ansatte fra vaskebyrået ble beordret å utføre andre jobber i Lillehammer-området og sette timene på mor “for der er det så mye penger” fortalte en av de ansatt. Huset skulle tømmes og selges, var beskjeden da arbeidet startet.

Fremstillingen av fakta i reportasjen er derfor pålitelig og helt riktig fremlagt ut i fra det vi visste på det tidspunktet. I månedene og årene som har gått siden har enda fler detaljer kommet frem. Alt som siden har fremkommet har gjort saken mye verre. Myndighetenes trenering og ansvarsfraskrivelse har vært konsekvent og gjør alvoret i saken langt verre for oss det gjelder, min mor og meg.

Les Einar Oddens grundige reportasje her:
I ti måneder var Gerd Thordis (88) under vergemål: Ble ribbet for alt (GD, 22.10.2016)


Relaterte innlegg:
Odden ble nominert til SKUP-prisen for sitt gravejournalistiske arbeid i denne saken.
Intervju med journalist Einar Odden:
Det er så nedrig og ekkelt at vi har et offentlig system som prøver å lure seg unna og ikke forteller sannheten (Journalisten, 08.11.2016):
Oddens metoderapport vedrørende Dyrud-saken.
Einar Odden | METODERAPPORT: Min mors hus | SKUPLegg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *